Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Tôi Là Thây Ma (Phần 4 - Tập 11)

Yêu thích

Tôi Là Thây Ma (Phần 4 - Tập 11)

Thời gian chiếu: 06:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bị biến thành thây ma sau một bữa tiệc, Liz phải từ bỏ giấc mơ và những người thân. Cô chuyển đến nhà xác để tiếp cận thứ duy nhất giúp cô duy trì nhân tính: não người. Với mỗi bộ não Liv ăn, cô lại thấy được ký ức của xác chết đó, đôi khi cả nguyên nhân cái chết.