Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 11)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 11)
 • 00:25
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 11)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 11)
 • 00:55
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 3)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 3)
 • 01:40
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 12)
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 12)
 • 02:30
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 18)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 18)
 • 03:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 3)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 3)
 • 04:10
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 1)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 1)
 • 05:00
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 12)
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 12)
 • 06:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 4)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 4)
 • 06:45
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 2)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 2)
 • 07:35
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 13)
  Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 13)
 • 08:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 19)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 19)
 • 09:10
  Nhà Ngoại Cảm (Tập 24)
  Nhà Ngoại Cảm (Tập 24)
 • 10:00
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 4)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 4)
 • 10:45
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1- Tập 9)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1- Tập 9)
 • • LIVE
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 10)
 • 11:35
  Thế Giới Ninjago
  Thế Giới Ninjago
 • 13:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 12)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 12)
 • 13:50
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 12)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 12)
 • 14:20
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 4)
  Ngốc Nhất Quả Đất (Phần 16 - Tập 4)
 • 15:05
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 9)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 9)
 • 15:30
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 10)
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1 - Tập 10)
 • 15:55
  Nhà Ngoại Cảm (Tập 24)
  Nhà Ngoại Cảm (Tập 24)
 • 16:45
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 19)
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 3 - Tập 19)
 • 17:35
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 2)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 2)
 • 18:25
  Nhà Ngoại Cảm (Tập 24)
  Nhà Ngoại Cảm (Tập 24)
 • 19:15
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 12)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 10 - Tập 12)
 • 19:40
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 12)
  Những Người Bạn (Phần 10 - Tập 12)
 • 20:10
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 18)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 18)
 • 20:35
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 19)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 19)
 • 21:00
  Người Đến Từ Địa Ngục
  Constantine
  Người Đến Từ Địa Ngục
 • 23:10
  Miêu Nữ
  Miêu Nữ
Tôi Là Thây Ma (Phần 5 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 07:40 27/03/2020 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật