Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11)
  Tập 6
 • 00:45
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 6
 • 01:10
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 1
 • 02:00
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 20
 • 02:50
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
  Tập 10
 • 03:35
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 14
 • 04:20
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 11
 • 05:10
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 20
 • 06:00
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1)
  Tập 2
 • 06:50
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 12
 • 07:40
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 21
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 15
 • 09:20
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 16)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 16)
 • 10:10
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 2)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 2)
 • 11:00
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
 • 11:25
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 10
 • 11:50
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7)
  Tập 10
 • 12:40
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 11)
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 7 - Tập 11)
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 7)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 7)
 • 13:55
  Những Người Bạn (Phần 6)
  Tập 7
 • 14:20
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 2)
  Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1 - Tập 2)
 • 15:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
 • 15:35
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 10
 • 16:00
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 16)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 16)
 • 16:50
  Tia Chớp (Phần 7)
  Tập 15
 • 17:40
  Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6)
  Tập 12
 • 18:30
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 16)
  Mũi Tên Xanh (Phần 1 - Tập 16)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 7)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 11 - Tập 7)
 • • LIVE
  Những Người Bạn (Phần 6)
 • 20:10
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột (Tập 10)
 • 20:35
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 10
 • 21:00
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1 - Tập 4)
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1 - Tập 4)
 • 21:50
  Gotham (Phần 1- Tập 5)
  Gotham (Phần 1- Tập 5)
 • 22:40
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1 - Tập 4)
  Người Xóa Dấu Vết (Phần 1 - Tập 4)
 • 23:30
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 10
 • 23:55
  Cuộc Chiến Công-Ten-Nơ (Phần 2)
  Tập 10
Truy Tìm Kí Ức
Thời gian chiếu: 21:00 26/11/2022 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Một người đàn ông bị ám ảnh với giấc mơ hàng đêm về việc anh ở Hỏa tinh kiếm tìm một người phụ nữ. Anh sớm có phát hiện lớn về nhân thân của mình.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật