Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:05
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 6
 • 00:30
  Những Người Bạn Phần 9
  Tập 6
 • 01:05
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 3
 • 01:30
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 4
 • 01:55
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 20
 • 02:45
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 23
 • 03:10
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
  Tập 2
 • 04:00
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 3
 • 05:00
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 20
 • 06:00
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 5)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 5)
 • 06:25
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 6
 • 06:50
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 4
 • 07:40
  Điểm Mù (Phần 4)
  Tập 21
 • 08:30
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
  Tập 3
 • 09:20
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 9
 • 10:10
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 5
 • 10:35
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 6)
  Nhóc Sheldon (Phần 3 - Tập 6)
 • 11:00
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 38
 • 11:25
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 23
 • 11:50
  Mật Danh: Whiskey Cavalier (Tập 1)
  Mật Danh: Whiskey Cavalier (Tập 1)
 • • LIVE
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
 • 13:05
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 37
 • 13:30
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 7
 • 13:55
  Những Người Bạn Phần 9
  Tập 7
 • 14:20
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 5
 • 14:45
  Nhóc Sheldon Phần 3
  Tập 6
 • 15:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 38
 • 15:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 23
 • 16:00
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 9)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 9)
 • 16:50
  Nhà Ngoại Cảm (Phần 5)
  Tập 3
 • 17:40
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 4
 • 18:30
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 9)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 9)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 7
 • 19:45
  Những Người Bạn (Phần 9 - Tập 7)
  Những Người Bạn (Phần 9 - Tập 7)
 • 20:10
  Gần Như Thiên Tài (Phần 1)
  Tập 39
 • 20:35
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 24
 • 21:00
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1)
  Tập 3
 • 21:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 15)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5 - Tập 15)
 • 22:40
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 9
  Tập 7
 • 23:05
  Những Người Bạn Phần 9
  Tập 7
 • 23:30
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 5)
  Tập 15
Vành Đai Thái Bình Dương
Thời gian chiếu: 15:25 23/05/2020 Thời lượng dự kiến: 145 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật