Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Hiệu Ứng Carbonaro
  Tập 4
 • 00:45
  Đối Tượng Quan Tâm
  Tập 15
 • 01:35
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1)
  Tập 2
 • 02:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 5
  Tập 4
 • 02:45
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 10
 • 03:35
  Tia Chớp (Phần 6)
  Tập 5
 • 04:25
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4)
  Tập 14
 • 05:10
  Vũ Khí Chết Người Phần 3
  Tập 10
 • 06:00
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 3)
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 3)
 • 06:50
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 15)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 15)
 • 07:40
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 11)
  Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 11)
 • 08:30
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 6)
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 6)
 • 09:20
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 16)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 16)
 • 10:10
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 3)
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 3)
 • 10:55
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 5)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 5)
 • 11:20
  Hiệu Ứng Carbonaro
  Tập 6
 • 11:45
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 12)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 12)
 • 12:30
  Cuộc Chiến Sinh Tử
  MORTAL KOMBAT
  Cuộc Chiến Sinh Tử
 • 14:20
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 3)
  Chạy Đua Đến Phim Trường (Phần 1 - Tập 3)
 • 15:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 5)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 5)
 • 15:35
  Hiệu Ứng Carbonaro
  Tập 6
 • 16:00
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 16)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 16)
 • • LIVE
  Tia Chớp (Phần 6 - Tập 6)
 • 17:40
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 15)
  Huyền Thoại Tương Lai (Phần 4 - Tập 15)
 • 18:30
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 16)
  Đối Tượng Quan Tâm (Tập 16)
 • 19:20
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 5)
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 5 - Tập 5)
 • 19:45
  Những Người Bạn Phần (5 - Tập 5)
  Những Người Bạn Phần (5 - Tập 5)
 • 20:10
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 5)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 5)
 • 20:35
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 6)
  Hiệu Ứng Carbonaro (Tập 6)
 • 21:00
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 13)
  Cô Gái Thiên Tinh (Phần 1 - Tập 13)
 • 21:50
  Người Đàn Ông Thép
  MAN OF STEEL
  Người Đàn Ông Thép
Veronica Mars (Phần 1 - Tập 9)
Thời gian chiếu: 16:00 23/06/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật