Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 12
  Tập 24
 • 00:25
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 17
 • 00:50
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 18
 • 01:15
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 19
 • 01:40
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 4
 • 02:30
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 5
 • 03:20
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 6
 • 04:10
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 7
 • 05:00
  Veronica Mars Phần 1
  Tập 8
 • 06:00
  Gotham (Phần 5)
  Tập 2
 • 06:50
  Gotham (Phần 5)
  Tập 3
 • 07:40
  Gotham (Phần 5)
  Tập 4
 • 08:30
  Gotham (Phần 5)
  Tập 5
 • 09:20
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 18
 • 09:45
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 19
 • 10:10
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 20
 • 10:35
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 21
 • 11:00
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 22
 • 11:25
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 1
 • 11:50
  Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 4
  Tập 2
 • 12:15
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 1
 • 12:40
  Những Người Bạn Phần 8
  Tập 2
 • 13:05
  Những Kẻ Thích Đùa Dại Dột
  Tập 21
 • 13:55
  Annabelle: Ra Đời
 • • LIVE
  Jupiter Lên Ngôi
 • 18:15
  Siêu Nhân Trở Lại
 • 21:00
  Liên Minh Công Lý
 • 23:10
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 20
 • 23:35
  Nhóc Sheldon Phần 2
  Tập 21
Vũ Khí Chết Người (Phần 3 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 06:00 11/04/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật