Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Vũ Khí Chết Người (Phần 4 - Tập 3)

Yêu thích

Vũ Khí Chết Người (Phần 4 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 18:30 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Mel Gibson và Danny Glover tái xuất trong vai bộ đôi thanh tra có phong cách làm việc trái ngược của sở cảnh sát Los Angeles. Lần này họ nhận nhiệm vụ bảo vệ một kế toán viên nhưng mafia lại muốn người này chết, và sẵn sàng giết bất cứ ai.