Sorry, this video is not available in your country.

Woman HD Đại Chiến Ẩm Thực (Phần 1 - Tập 3)

Yêu thích

Đại Chiến Ẩm Thực (Phần 1 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 18:25 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 46 phút

 

Late Nite Chef Fight có hai đầu bếp ưu tú ở Las Vegas cạnh tranh với nhau trong những chiếc xe tải thực phẩm mà họ chưa từng ở trong đó trước đây. Laila Ali và chủ nhà Moea "Vegas" Moea