Sorry, this video is not available in your country.

Woman HD Phi Vụ Triệu Đô (Phần 9 - Tập 8)

Yêu thích

Phi Vụ Triệu Đô (Phần 9 - Tập 8)

Thời gian chiếu: 11:20 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chương trình theo chân các chuyên gia môi giới bất động sản trẻ tuổi, táo bạo và nổi tiếng nhất Los Angeles để xem cách họ thu về các khoản hoa hồng lớn khi bán những điền sản triệu đô trong khu Hollywood, Malibu và Beverly Hills. Họ không chỉ nỗ lực hết sức mình để sắp xếp cuộc sống riêng mà còn phải môi giới thành công những điền sản đắt tiền nhất thành phố.