Sorry, this video is not available in your country.

Woman HD Theo Chân Nhà Kardashian (Phần 11 - Tập 8)

Yêu thích

Theo Chân Nhà Kardashian (Phần 11 - Tập 8)

Thời gian chiếu: 14:30 23/10/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

 Đây là chương trình truyền hình thực tế kéo dài nhất lịch sử truyền hình Mỹ. Từ ồn ào quanh cuốn băng sex của Kim Kardashian, gia đình cô dựa vào đó để phát triển thành loạt phim, đem lại tên tuổi, tiền bạc cho cả gia đình Kardashian.