Sorry, this video is not available in your country.

Truyền Thống Đua Trâu Nước Của Thái Lan Trở Lại Sau Đại Dịch

chia sẻ

Truyền Thống Đua Trâu Nước Của Thái Lan Trở Lại Sau Đại Dịch

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 05/07/2022
Người ta thường chọn những con trâu to khỏe, được chăm sóc theo chế độ đặc biệt để tham gia lễ hội đua trâu truyền thống hàng năm ở Thái Lan.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm