Sorry, this video is not available in your country.

Từ 1-6 Sẽ Được Học Lái Xe Trực Tuyến Các Nội Dung Lý Thuyết

chia sẻ

Từ 1-6 Sẽ Được Học Lái Xe Trực Tuyến Các Nội Dung Lý Thuyết

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 06/04/2024
Theo thông tư 05/2024/TT-BGTVTmới được Bộ Giao thông vận tải ban hành, từ ngày 1-6-2024, ngoài học tập trung, người học lái xe được học trực tuyến các nội dung lý thuyết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm