Sorry, this video is not available in your country.

Từ Trên Giường Bệnh, Bệnh Nhân Đang Đối Phó Với Covid-19 Như Thế Nào?

chia sẻ

Từ Trên Giường Bệnh, Bệnh Nhân Đang Đối Phó Với Covid-19 Như Thế Nào?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/04/2020
Các bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Croydon đã có một cuộc trò chuyện với phóng viên đặc biệt của Skynews về cách họ đối phó với Covid-19, ngay cả khi trên giường bệnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm