Sorry, this video is not available in your country.

Tưng Bừng Lễ Hội Tắm Rượu Vang Đỏ Ở Nhật Bản

chia sẻ

Tưng Bừng Lễ Hội Tắm Rượu Vang Đỏ Ở Nhật Bản

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 24/11/2022
Hôm 17/11, những người yêu thích rượu vang ở Nhật Bản tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày Beaujolais Nouveau với bồn tắm rượu vang đỏ.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm