Sorry, this video is not available in your country.

Tuyên Bố Đại Dịch Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Thế Giới?

chia sẻ

Tuyên Bố Đại Dịch Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Thế Giới?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/03/2020
Tổ chức Y tế Thế giới đã nói rằng dịch coronavirus là một đại dịch. Trong hai tuần qua, các trường hợp mới đã được báo cáo ở Iran, Brazil, Hy Lạp, Israel, Nigeria, New Zealand - và danh sách này tiếp tục.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm