Sorry, this video is not available in your country.

Tuyến Đê Bắc Rạch Cái Tắc Sạt Lở Hơn 8 Tháng Chưa Khắc Phục, Người Dân Lo Lắng

chia sẻ

Tuyến Đê Bắc Rạch Cái Tắc Sạt Lở Hơn 8 Tháng Chưa Khắc Phục, Người Dân Lo Lắng

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 21/05/2020
Ngày 20/5, ông Nguyễn Thanh Tuyến, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân - An Giang, cho biết ở huyện này có 2 đoạn sạt lở nghiêm trọng nhưng đến nay chưa khắc phục được, gồm: đoạn sạt lở tuyến đê Bắc rạch Cái Tắc - Phú Hưng và đoạn bờ Nam ngoài cống KM26 – Phú An, thuộc tuyến đê vành đai Bắc Vàm Nao.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm