Sorry, this video is not available in your country.

Tuyến Đường Biển Nha Trang Trồng Mới Hàng Trăm Cây Dừa Khủng

chia sẻ

Tuyến Đường Biển Nha Trang Trồng Mới Hàng Trăm Cây Dừa Khủng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/06/2020
Trước tình trạng hàng loạt cây dừa trên bãi biển Nha Trang chết khô do nắng nóng, vừa qua, để làm đẹp tuyến đường biển Phạm văn Đồng, ngành chức năng cây xanh thành phố Nha Trang đã tiến hành trồng mới hàng trăm cây dừa khủng để chống nắng nóng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm