Sorry, this video is not available in your country.

Tuyệt Vọng Và Sợ Hãi, Những Người Tị Nạn Eritrea Chạy Trốn Khỏi Tigray

chia sẻ

Tuyệt Vọng Và Sợ Hãi, Những Người Tị Nạn Eritrea Chạy Trốn Khỏi Tigray

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 03/08/2021
Những người tị nạn Eritrea đang chạy trốn khỏi các trại Tigray mà họ đã sống trong mấy thập kỷ khi giao tranh hoành hành trên khắp vùng phía Bắc Ethiopia.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm