Sorry, this video is not available in your country.

Twitter Cấm Tài Khoản Dân Biểu Marjorie Taylor Greene

chia sẻ

Twitter Cấm Tài Khoản Dân Biểu Marjorie Taylor Greene

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 14/01/2022
Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản cá nhân của nữ dân biểu Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene vì nhiều lần vi phạm các quy tắc của nó về thông tin sai lệch về coronavirus.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm