Sorry, this video is not available in your country.

Tỷ Lệ Tái Chế Nhựa Của Hoa Kỳ Giảm Xuống Gần 5%

chia sẻ

Tỷ Lệ Tái Chế Nhựa Của Hoa Kỳ Giảm Xuống Gần 5%

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/05/2022
Theo một báo cáo, tỷ lệ tái chế chất thải nhựa ở Mỹ đã giảm từ 5% - 6% vào năm 2021. Sự sụt giảm này trùng với sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu chất thải nhựa vốn được coi là nhựa tái chế.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm