Sorry, this video is not available in your country.

Vắc Xin Novavax Hiệu Quả Hơn 90% Trong Thử Nghiệm Tại Mỹ

chia sẻ

Vắc Xin Novavax Hiệu Quả Hơn 90% Trong Thử Nghiệm Tại Mỹ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 20/06/2021
Novavax đã báo cáo dữ liệu giai đoạn cuối từ thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ cho thấy vắc xin của họ có hiệu quả hơn 90% đối với COVID-19 trên nhiều biến thể của vi rút.
Tags: Covid-19, Vaccine

Tin Tức Tất cả

Xem thêm