Sorry, this video is not available in your country.

Vận Động Xây Dựng 100 Cây Cầu Giao Thông Nông Thôn Khắp Việt Nam

chia sẻ

Vận Động Xây Dựng 100 Cây Cầu Giao Thông Nông Thôn Khắp Việt Nam

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 13/04/2024
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, một gian hàng gây quỹ được lập ra nhằm mục đích gây quỹ để phục vụ cho việc xây các cây cầu giao thông trong dự án “Xây dựng 100 cầu An Yên”. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm