Sorry, this video is not available in your country.

Vay Mượn Vật Tư Y Tế: Chủ Nợ Chờ, Con Nợ Đợi Hướng Dẫn

chia sẻ

Vay Mượn Vật Tư Y Tế: Chủ Nợ Chờ, Con Nợ Đợi Hướng Dẫn

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, một số ĐBQH phản ánh dịch COVID-19 đã qua được gần hai năm nhưng nhiều bệnh viện vẫn không có cơ sở để thanh toán tiền nợ liên quan tới vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn... Số tiền nợ của nhiều bệnh viện đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm