Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Vẽ Biển Quảng Cáo | Bài 15: Khuyển Mãi Siêu Khủng Và Đêm Của Rock - Sáng Tạo Chữ Lập Thể, 3D (P4)

Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Nguyễn Doãn Sơn
Khóa học bao gồm các chỉ dẫn cụ thể, cần thiết cho học viên để sáng tạo nên một tấm biển quảng cáo như: Bố cụ bức tranh, các font chữ thông dụng, hình họa 3D...

Có thể bạn thích