Sorry, this video is not available in your country.

Vệ Tinh Đo Lường Những Cái Ợ Hơi Của Bò Từ Vũ Trụ

chia sẻ

Vệ Tinh Đo Lường Những Cái Ợ Hơi Của Bò Từ Vũ Trụ

Người đăng:
Ngày đăng: 14/05/2022
Nông nghiệp là nguồn chính gây ra khí metan, một loại khí nhà kính mạnh gấp nhiều lần so với khí cacbonic. Chăn nuôi gia súc, đặc biệt là sản xuất thịt bò chiếm 3,7% tổng lượng khí thải, với 1,4 tỷ con bò trên thế giới, mỗi con thải ra 500 lít khí metan mỗi ngày.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm