Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách phần

Phó Tổng Thống - Veep | Phần 7 (Tập 1)

Selina Myer, vị nữ phó tổng thống Hoa Kỳ hữu danh vô thực đang cố gắng lấy lại vị thế của mình.  

Có thể bạn thích