Sorry, this video is not available in your country.

Venezuela: Gặp Gỡ "Những Thiên Thần Đường Phố" - Nhân Viên Của Tổ Chức Y Tế Phi Chính Phủ

chia sẻ

Venezuela: Gặp Gỡ "Những Thiên Thần Đường Phố" - Nhân Viên Của Tổ Chức Y Tế Phi Chính Phủ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 28/06/2020
Zully là một "thiên thần" biết bay, nhưng thay vì đôi cánh, cô sử dụng một chiếc xe máy chứa đầy thuốc men và vật tư y tế ở Caracas giữa đại dịch Covid-19.
Tags: Y tế, Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm