Sorry, this video is not available in your country.

Verizon Bán AOL, Yahoo Với Giá 5 Tỷ USD

chia sẻ

Verizon Bán AOL, Yahoo Với Giá 5 Tỷ USD

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/05/2021
Verizon đang loại bỏ các mảng kinh doanh truyền thông bao gồm các thương hiệu mang tính biểu tượng như Yahoo và AOL với giá 5 tỷ đô la, chấm dứt một chặng đường tốn kém và không thành công trong thế giới truyền thông và quảng cáo.
Tags: Kinh doanh

Tin Tức Tất cả

Xem thêm