Sorry, this video is not available in your country.

Vi Khuẩn Khổng Lồ Có Thể Nhìn Bằng Mắt Thường Được Tìm Thấy Ở Đầm Lầy Caribe

chia sẻ

Vi Khuẩn Khổng Lồ Có Thể Nhìn Bằng Mắt Thường Được Tìm Thấy Ở Đầm Lầy Caribe

Người đăng:
Ngày đăng: 02/07/2022
Loài này được đặt tên là Thiomargarita magnifica, chúng được phát hiện trên những chiếc lá cây mục nát tại một đầm lầy ngập mặn ở Guadeloupe, Caribe. Chúng có hình dạng giống những sợi mỏng màu trắng như bún và chứa các hạt lưu huỳnh cực nhỏ tán xạ ánh sáng, giúp chúng trông lấp lánh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm