Sorry, this video is not available in your country.

Vì Sao Cần Tới 18 Tháng Để Phát Triển Vắc-Xin Ngừa Virus Corona?

chia sẻ

Vì Sao Cần Tới 18 Tháng Để Phát Triển Vắc-Xin Ngừa Virus Corona?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 02/04/2020
Các nhà khoa học hàng đầu cho biết phải cần tới 18 tháng để tiến hành những thử nghiệm lâm sàng và xin các giấy phép phê chuẩn độ an toàn để một loại vắc-xin khả dụng có thể được lưu thông trong thị trường.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm