Sorry, this video is not available in your country.

Vì Sao Remdesivir Chưa Được Phê Duyệt Nhưng Đang Được Dùng Để Điều Trị Covid-19?

chia sẻ

Vì Sao Remdesivir Chưa Được Phê Duyệt Nhưng Đang Được Dùng Để Điều Trị Covid-19?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/05/2020
Ngay cả khi không được FDA chấp thuận thì Remdesivir vẫn được dùng để điều trị Covid-19. Vì sao thuốc này lại được sử dụng như vậy?
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm