Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam - Bulgaria Cùng Nhau Làm Mới Quan Hệ Hữu Nghị Truyền Thống

chia sẻ

Việt Nam - Bulgaria Cùng Nhau Làm Mới Quan Hệ Hữu Nghị Truyền Thống

Người đăng:
Ngày đăng: 29/09/2023
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Sofia thăm chính thức Cộng hòa Bun-ga-ri. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nhằm thống nhất định hướng của Lãnh đạo hai nước, cùng làm mới quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm