Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Viện Dưỡng Lão: Viện Dưỡng Lão

8.4 / 43 đánh giá
Thể loại: Hài, Tiểu phẩm
Tiểu phẩm lấy bối cảnh tại một viện dưỡng lão heo hút với màn đối thoại hài hước giữa các cụ già cô đơn trong viện nhưng cũng chất chứa nỗi lòng buồn đau, cô đơn của họ.

Có thể bạn thích