Sorry, this video is not available in your country.

Viện Kiểm Sát Xác Định Thiệt Hại Scb Bằng Nhiều Biện Pháp

chia sẻ

Viện Kiểm Sát Xác Định Thiệt Hại Scb Bằng Nhiều Biện Pháp

Người đăng:
Ngày đăng: 02/04/2024
Sáng 1/4, đại diện cơ quan công tố đối đáp lại quan điểm tranh luận của luật sư bào chữa, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ trong đại án Vạn Thịnh Phát. Theo Viện kiểm sát, trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm