Sorry, this video is not available in your country.

Viên Kim Cương Hồng Quý Hiếm Được Bán Đấu Giá Ở Geneva

chia sẻ

Viên Kim Cương Hồng Quý Hiếm Được Bán Đấu Giá Ở Geneva

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 02/10/2022
Fortune Pink, một viên đá quý khổng lồ đặc biệt hiếm, sẽ được bán đấu giá tại Geneva vào ngày 8 tháng 11, khi nó dự kiến thu về tới 35 triệu đô la.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm