Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam Chiếm 85% Gạo Nhập Khẩu Của Philippines

chia sẻ

Việt Nam Chiếm 85% Gạo Nhập Khẩu Của Philippines

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 10/02/2024
Theo Bộ Công Thương, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất sang Philippines, chiếm 85% thị phần gạo nhập của nước này. Philippines là quốc gia sản xuất nông nghiệp, nhưng nhiều năm qua gạo trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm