Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam Lần Đầu Lai Tạo Dòng Cá Nemo Đột Biến Hoàn Toàn Mới

chia sẻ

Việt Nam Lần Đầu Lai Tạo Dòng Cá Nemo Đột Biến Hoàn Toàn Mới

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 01/10/2022
Nhằm đáp ứng nhu cầu chơi cá cảnh ngày càng cao của người dùng trong và ngoài nước, mới đây Công ty TNHH Sản xuất và Ứng dụng Công nghệ Thuỷ San VINA phối hợp với Viện Hải dương học lai tạo ra dòng cá Nemo đột biến hoàn toàn mới, chưa có bất kỳ thông tin nào, chưa được định danh cũng như thể hiện trên sơ đồ lai tạo trên thế giới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm