Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam Nằm Trong Nhóm Có Tỉ Lệ Kháng Kháng Sinh Cao Nhất Thế Giới

chia sẻ

Việt Nam Nằm Trong Nhóm Có Tỉ Lệ Kháng Kháng Sinh Cao Nhất Thế Giới

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/11/2021
Ngày 24-11, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức lễ ký kết chung tay phòng, chống kháng thuốc, với sự tham gia của Ban Giám đốc cùng lãnh đạo 76 khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm