Sorry, this video is not available in your country.

Vĩnh Phúc Đề Xuất Xây Tượng Phật Cao 49m, Bộ Xây Dựng Nói Gì?

chia sẻ

Vĩnh Phúc Đề Xuất Xây Tượng Phật Cao 49m, Bộ Xây Dựng Nói Gì?

Người đăng:
Ngày đăng: 01/11/2023
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến hồ sơ dự án xây dựng đại tượng Phật hơn 500 tỉ đồng tại Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm