Sorry, this video is not available in your country.

Virus Corona Biến Thể Mới Đã Nguy Hiểm Hơn Rất Nhiều

chia sẻ

Virus Corona Biến Thể Mới Đã Nguy Hiểm Hơn Rất Nhiều

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/03/2020
Các virus corona đã đột biến và chủng thứ hai mạnh hơn so với ban đầu. Nhưng nó tệ hơn bao nhiêu, và chúng ta có nguy cơ cao hơn không?

Tin Tức Tất cả

Xem thêm