Sorry, this video is not available in your country.

Voi Đi Lạc Ở Trung Quốc Tiếp Tục Cuộc Hành Trình Đơn Độc Sau Khi Tách Khỏi Đàn

chia sẻ

Voi Đi Lạc Ở Trung Quốc Tiếp Tục Cuộc Hành Trình Đơn Độc Sau Khi Tách Khỏi Đàn

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 21/06/2021
Con voi này đã bị tách khỏi đàn hơn một tuần. Nó bị bỏ lại phía sau vào ngày 06/06 và phải di chuyển một mình kể từ đó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm