Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Người Du Hành - Voyagers

Một nhóm 30 nam nữ thanh niên tham gia vào cuộc thám hiểm trải dài nhiều thế hệ để khai phá một hành tinh xa xôi, nhưng họ dần rơi vào hỗn loạn và bộc lộ bản năng nguyên thủy nhất.  

Có thể bạn thích