Sorry, this video is not available in your country.

Vũ Khí Chết Người (Phần 2 - Tập 22)

chia sẻ

Vũ Khí Chết Người (Phần 2 - Tập 22)

Đau buồn sau khi mất vợ con, Martin Riggs chuyển đến California để bắt đầu lại ở LAPD.Riggs trở thành cộng sự của Murtaugh, người vừa trở lại sau một cơn đau tim.Cách làm việc liều lĩnh của Riggs trái ngược với sự nguyên tắc của Murtaugh