Sorry, this video is not available in your country.

Vùng Lạnh Nhất Của Nga Bốc Cháy Với Cháy Rừng

chia sẻ

Vùng Lạnh Nhất Của Nga Bốc Cháy Với Cháy Rừng

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 05/08/2021
Cháy rừng hoành hành trên khắp một trong những khu vực lạnh nhất thế giới. Mùa hè này được mô tả là mùa hè khô nhất của Yakutia trong 150 năm. 1,5 triệu hecta rừng đã bị các ngọn lửa phá hủy khi vẫn còn một tháng mới bước vào mùa cháy rừng hàng năm của Siberia.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm