Sorry, this video is not available in your country.

Vườn Ớt 3ha Trồng Theo Công Nghệ Israel Của Nông Dân Sài Gòn

chia sẻ

Vườn Ớt 3ha Trồng Theo Công Nghệ Israel Của Nông Dân Sài Gòn

Người đăng: conmalangvudai
Trồng ớt trên xơ dừa, dùng hệ thống đo độ ẩm và tưới tiêu tự động, mô hình trồng ớt của chị Xuân cho ra 500 kg ớt mỗi ngày.
Tags: khoa học, Cải cách nông thôn

Video Đời sống

Xem thêm