Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu - We Bare Bears: The Movie

Khi tình yêu của các chú gấu với xe thức ăn và video gây sốt trở nên mất kiểm soát, đặc vụ Trout độc ác ở Ban kiểm soát động vật quốc gia thề sẽ vãn hồi "trật tự tự nhiên" bằng cách chia tách hội nhà gấu.

Có thể bạn thích