Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Thế Giới Miền Tây: Phần 4 - Westworld S4 | Tập 1

Cùng tiếp tục theo dõi bình minh của trí tuệ nhân tạo có nhận thức và sự tiến hóa của tội lỗi trong hành trình đen tối khởi đầu từ nơi thỏa mãn mọi khao khát của con người.

Có thể bạn thích