Sorry, this video is not available in your country.

WHO Cung Cấp Vật Tư Y Tế, Viện Trợ Quan Trọng Cho Bệnh Viện Gaza

chia sẻ

WHO Cung Cấp Vật Tư Y Tế, Viện Trợ Quan Trọng Cho Bệnh Viện Gaza

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 28/02/2024
Tổ chức Y tế Thế giới đã chuyển vật tư y tế và thuốc men quan trọng đến Bệnh viện Al-Amal ở dải Gaza.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm