Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nữ Thần Chiến Binh (2017) - Wonder Woman

Sau cuộc không chiến với máy bay Phát xít, sĩ quan Steve Trevor rơi xuống hòn đảo hoang. Hóa ra hòn đảo này chỉ có phụ nữ sinh sống và được giữ bí mật suốt hàng nghìn năm. Biết nhân loại đang bị đe dọa, công chúa Diana cùng Trevor quay về Mỹ.  

Có thể bạn thích