Sorry, this video is not available in your country.

Xác Minh Việc Doanh Nghiệp Việt Phá Giá Gạo Xuất Khẩu

chia sẻ

Xác Minh Việc Doanh Nghiệp Việt Phá Giá Gạo Xuất Khẩu

Người đăng:
Ngày đăng: 18/06/2024
Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát thông tin về tình trạng doanh nghiệp Việt hạ giá gạo để trúng thầu xuất khẩu sang thị trường Indonesia.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm